Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hệ phái Khất sĩ -- Tiểu sử Tôn đức Tăng

Tiểu sử Hòa thượng Giác Dũng (1929 - 2013)

Tiểu sử Hòa thượng Giác Dũng (1929 - 2013)

Cuộc đời và đạo nghiệp của cố Hòa thượng là một nhân cách đạo đức an tịnh, là một tấm gương sáng ngời về ...
Tiểu sử Đức Thầy Giác Lý (1910 - 1973)

Tiểu sử Đức Thầy Giác Lý (1910 - 1973)

Công hạnh và đạo phong của Trưởng lão là tấm gương sáng cho hàng môn đồ đệ tử noi theo tu tập. Mặc dù hôm nay hình ...
Tiểu sử Trưởng lão Giác Phúc (1924 - 2001)

Tiểu sử Trưởng lão Giác Phúc (1924 - 2001)

Trưởng lão Giác Phúc thế danh là Trần Viết Trấp, sinh ngày 28 tháng 0l năm 1924, tại Thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện ...
Hòa thượng Thích Từ Huệ - Danh tăng Việt Nam thế kỷ XX

Hòa thượng Thích Từ Huệ - Danh tăng Việt Nam thế kỷ XX

Ngài sinh trưởng trong một gia đình nông dân nhân hậu có nề nếp nho phong. Thân mẫu mất lúc Ngài mới hơn 3 tháng tuổi, nên ...

Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện nối truyền Thích Ca Chánh Pháp

Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện nối truyền Thích Ca Chánh Pháp

ổ sư Minh Đăng Quang, thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hườn, sinh năm 1923, tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, ...

Lược sử Tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Lược sử Tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Đạo Phật du nhập vào Việt Nam trên dưới 2000 năm và đã thấm sâu trong lòng dân tộc Việt. Khoảng giữa thế kỷ XX, tại ...