Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật học ứng dụng -- Pháp hành

Thực hành thiền, ứng dụng và phổ biến phương pháp giáo dục Phật giáo trong xã hội hiện đại

Thực hành thiền, ứng dụng và phổ biến phương pháp giáo dục Phật giáo trong xã hội hiện đại

Mục tiêu cao nhất của thiền trong nền giáo dục Phật giáo là giúp con người đạt được trí tuệ và tự giải thoát mình ...
Tứ Niệm Xứ - Bốn Nền Tảng Của Chánh Niệm

Tứ Niệm Xứ - Bốn Nền Tảng Của Chánh Niệm

Các vị thiền sư Phật Giáo đã nói rất nhiều về cách hành trì Pháp Tứ Niệm Xứ (Satipattana), ngoại trừ người tu sĩ ...
Con đường Thiền Định mà Thế Tôn đi qua

Con đường Thiền Định mà Thế Tôn đi qua

Trước khi giác ngộ, Thế Tôn nhận thấy con đường xuất ly là an tịnh, nhưng lại không cảm thấy phấn khởi. Khi Thế Tôn ...