Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật học ứng dụng -- Vấn đáp

Vài câu hỏi Phật học

Vài câu hỏi Phật học

Thật ra kết quả tu tập thiền định tùy theo sự gia công nỗ lực tu tập của mỗi vị mà đạt được kết quả khác nhau, ...
Làm các hạnh lành, tâm nguyện có được viên mãn không?

Làm các hạnh lành, tâm nguyện có được viên mãn không?

Vì những thành tựu trong hiện tại hoặc tương lai tùy thuộc rất nhiều vào các duyên trong hiện tại và quá khứ. Có những ...