Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vào lúc 7h sáng chư Tôn đức Ni đã hành trì hạnh khất thực hóa duyên trên những con đường quanh co của phố núi để làm phát khởi tín tâm cho cư gia bá tánh nơi này.  
8h30 Lễ giải Hạ, 9h lễ Dâng y bát và chương trình Bông hồng cài áo được diễn ra dưới sự chứng minh của Thương tọa Giác Duyên cùng chư Tăng Tịnh xá Phú Cường - Gia Lai.
Để tưởng nhớ Tứ ân, nhất là ân nghĩa của 2 đấng sinh thành, hiếu hạnh đã được thể hiện sâu sắc trong tiết mục Bông hồng cài áo. Thượng tọa Giác Duyên khuyên nhắc Phật tử rằng người con phải ghi nhớ công lao trời biển của Cha và Mẹ. Vì Đức Phật dạy: Người đi trên sa mạc trong cái nắng chang chang, nơi đó có một bóng, người núp dưới bóng cây kia còn cảm ơn cây đã cho mình bóng mát. Như vậy, cha mẹ đã nuôi chúng ta bao nhiêu năm tháng, công ơn ấy dù chúng ta có cảm ơn bao nhiêu lần cũng không thể đền đáp được.
Sau cùng buổi cúng dường Trai Tăng và hoàn mãn.


Tin: Trung Ngọc