Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Trong dịp này, ông Hồ Hải Tần đã trình bày những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và phổ biến Nghị định 162 của Chính phủ hướng dẫn về Luật tín ngưỡng tôn giáo.
Qua buổi thuyết trình này, giúp chư Ni hạ trường và Phật tử địa phương có mặt hiểu rõ thêm về Luật mới, nhằm góp phần làm tốt đời đẹp đạo, xây dựng đất nước ngày một phát triển đi lên trong giai đoạn mới.


 Tin: Trung Ngọc